RSE i TRANSPARÈNCIA

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2023

GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

RESOLUCIÓ de 25 de novembre de 2022, de la directora general de Cultura i Patrimoni, per la qual es convoca la concessió de subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana en 2023. [2022/11376]

OBRES DE REMODELACIÓ DE LOCALS SOCIALS, 6.923,92 €

GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2023. [2022/12041]

ESCOLES DE MÚSICA, 16.964,19€

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. EXCEL·LENT, MÚSICA DE BANDA

Decret 2501, 27 de febrer de 2023, pel qual s’aprova la Convocatòria per a la concessió de subvencions a Societats Musicals Excel·lent, Música de Banda 2023. BDNS Identificador 678652. Diputació de València

APARTAT BANDES DE MÚSICA – CONCERT, 3.850,00€

APARTAT CONCERT FORA DE LA PROVÍNCIA, 17.500,00€

APARTAT ESCOLES DE MÚSICA, 1.700,00€

APARTAT INSTRUMENTS MUSICALS I TABLETS, 1.867,24€

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2022

GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de convocatòria de subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal de música dependents d’entitats locals o d’entitats privades de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2022. [2021/12842]

ESCOLES DE MÚSICA, 19.608,14€

 

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. EXCEL·LENT, MÚSICA DE BANDA

Decret 2270, 2 de març de 2022, pel qual s’aprova la Convocatòria per a la concessió de subvencions a Societats Musicals Excel·lent, Música de Banda 2022. BDNS Identificador 613772.Diputació de València

APARTAT BANDES DE MÚSICA – CONCERT, 2.100,00€

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2021

GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2021, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les subvencions destinades a escoles de música i escoles de música i dansa dependents de corporacions locals o d’entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021. [2021/4322]

ESCOLES DE MÚSICA, 14.311,76€

 

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA. EXCEL·LENT, MÚSICA DE BANDA

Decret 2957, 6 d’abril de 2021, pel qual s’aprova la Convocatòria per a la concessió de subvencions a Societats Musicals Excel·lent, Música de Banda 2021. BDNS Identificador 556240.Diputació de València

APARTAT BANDES DE MÚSICA – CONCERT, 2.100,00€

APARTAT ESCOLES DE MÚSICA, 1.700,00€

APARTAT INSTRUMENTS MUSICALS I ACCESSORIS, 1.910,33€

APARTAT PISARRA TÀCTIL INTERACTIVA 1.250,00€