POLÍTICA DE PRIVACITAT

A l’efecte d’allò que preveu el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal LA SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA amb CIF G46171849, informa a la persona usuària de l’existència del tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de realitzar la gestió de la relació amb les persones usuàries, sòcies i potencials per a informació de certàmens, tallers, inscripció de socis/sòcies,matriculació d’alumnat i notícies.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA, havent de subscriure’s expressament si la persona usuària desitja que el mantinguem informat periòdicament de tots els productes, actes i novetats.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes, actes i serveis de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA.

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguen com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per la  SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA amb domicili en C/Mestre Serrano, 8, de Benifairó de la Valldigna, 46791 (València), tenint implementades les mesures de seguretat necessàries per a garantir la privacitat.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

La persona usuària que envia la informació a la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA de qualsevol responsabilitat al respecte.

Les persones usuàries garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

La persona usuària accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA no respon de la veracitat de les informacions que no siguen d’elaboració pròpia i de les quals s’indique una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat en allò relacionat amb hipotètics perjudicis que pogueren originar-se per l’ús d’ aquesta informació.

S’exonera a la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir la persona usuària com a conseqüència d’errades, defectes o omissions, en la informació facilitada per la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA sempre que procedesca de fonts alienes a la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA.

 FINALITATS
Les finalitats de la recollida de dades són la prestació d’ informació sobre de certàmens, actuacions, tallers, crusos, inscripció de socis/sòcies i matriculació d’alumant; i posterior posada en contacte amb la persona usuària de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA.

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS/ES

La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA no comunicarà les dades de les persones usuàries a tercers/es. No obstant això, en el cas de ser cedits a alguna empresa es produiria una informació prèvia a la recollida demanant el consentiment exprés de la persona afectada.

EXERCICI DE DRETS

Accés, Rectificació, Supressió i Oposició, Limitació del Tractament, Portabilitat de Dades (art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 RGPD, art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 93, 94 i 95 LOPDGDD)

Podrà dirigir les seves comunicacions, revocar el consentiment prestat i exercitar el dret d’accés a les seves dades personals obtenint-ne còpia. El dret de rectificació de dades inexactes o incompletes. El dret de supressió de les seves dades personals. El dret de retirada de les seues dades personals de la seua pàgina web. El dret d’oposició al tractament de les seves dades personals. El dret de limitació del tractament de les seves dades personals. I el dret a la portabilitat de les seues dades personals automatitzades per correu: dirigit a la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA, C/ Mestre Serrano, 8, de Benifairó de la Valldigna 46791 (València). Per exercir aquests drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, cal que vostè acredite la seua personalitat davant la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

Les persones interessades tenen dret a reclamar davant l’autoritat de control.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals de la persona usuària seran tractades de forma activa mentre ostente la condició d’usuària de www.smlentusiasta.com; és a dir, mentre no revoque el seu consentiment o no exercesca el seu dret de cancel·lació, supressió o oposició a alguna finalitat en concret.

En cas de revocar el seu consentiment o exercir els drets de cancel·lació o supressió, les seues dades seran bloquejades i conservades de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini de 3 anys per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

El registre en www.smlentusiasta.com és lliure i voluntari per a la persona usuària, per la qual cosa la base legitimadora del tractament de les seves dades personals és el seu consentiment.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’ús del web li atorga la condició de persona usuària del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de www.smlentusiasta.com,  en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals, en la versió publicada per la “web”, en el moment mateix en què la persona usuària accedeixi a la mateixa. Com a conseqüència, és deure de la persona usuària llegir detingudament el present avís legal cada vegada que utilitzi la web, ja que aquesta pot patir modificacions.

En relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació directament a un menor, el tractament de les dades personals serà lícit quan siga major de 14 anys en virtut de la llei 3/2018 de 5 de desembre de 2018. Quan siga menor, aquest tractament només serà legal si el titular de la responsabilitat parental/maternal sobre el/la menor autoritza el seu consentiment, i en la mesura que ho autoritze.

MESURES DE SEGURETAT INFORMÀTICA

La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals requerides per garantir la privacitat de les dades. No obstant això, disposem d’altres mitjans addicionals, com són firewalls d’última generació, a banda de mesures tècniques com programari per a l’encriptació de la informació confidencial i control d’accés a la informació de caràcter personal, usuaris/àries restringits, polítiques de seguretat, usuaris/àries i contrasenyes que caduquen segons exigeix la LOPD, i altres sistemes orientats a evitar el dolent ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades per la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA.

La SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el C.P.D. (Centre de Processos de Dades), en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·lícites fora del control de la SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA.

Última versió 20 febrer 2024