HISTÒRIA

HISTÒRIA DE LA SOCIETAT MUSICAL L’ENTUSIASTA

La història de la formació i creació de la nostra banda es remunta al segle XIX, concretament a l’any 1890, quan un grup d’amics del poble començaren a sentir afició per la música. Entre ells, i durant les feines quotidianes de l’època, taral·lejaven algunes frases melòdiques, encara que quasi ningú tenia coneixement del solfeig.

Era tanta l’ànsia musical d’aquests joves amics que varen arribar, emportats per la gran il·lusió de poder tocar algun instrument, a intentar fins i tot a fabricar-se’ls ells mateixos, amb uns quants tubs de cartó per a la part melòdica, i amb paelles, calders i alguns atuells sonors com  acompanyament rítmic. Amb tot això, només pretenien cultivar el seu gust per la música.

Prompte començaren a sentir-se les seues melodies en qualsevol lloc del poble, i a base de moltes hores d’assaig, pogueren aconseguir, en 1896, formar una “xaranga” que en les festes amenitzava les carreres de vaquetes, focs d’artifici i llançament de globus aeròstats (acta del ple de l’Ajuntament del 11-10-1896, signatura JIA 4/14 del AMB) i a la qual li varen posar el nom de Música Sorda.

Acta del Ple de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, sessió ordinària del 11 d’Octubre de 1896 (Signatura JIA 5/10 del AMB)

El Ayuntamiento acordó que siguiendo la costumbre de años anteriores se celebren en esta población las correspondientes fiestas desde el dia veinte al veinte y cinco del actual, durante los cuales se verificaron corridas de vaquillas, fuegos artificiales, colgaduras, iluminaciones, animándolas con música y dulzaina………..

1896 18961011 Ple Ajuntament Acta a

Acte del Ple de l’Ajuntament d’11 d’octubre de 1896

1896 18961011 Ple Ajuntament Acta b

Acta del Ple de l’Ajuntament d’11 d’octubre de 1896

Al pas del pas del temps,  aquest joves conegueren el Mètode de Solfeig dHilarión Eslava de 1846, i amb paciència aprengueren a entonar les notes musicals de l’escala i a solfejar les lliçons. Llavors començaren a buscar la forma d’obtindre ingressos per a la compra d’instruments. En primer lloc, aquests ingressos foren aportats pels mateixos components del grup. Més tard s’arreplegaren donatius per les cases del veïnat, i tot el  que varen recollir ho destinaren a la compra d’uns quants instruments procedents d’un poble de la comarca de la Safor. Alguns d’aquests instruments eren de segona mà i a més a més eren uns models molt antics (fins i tot hi havia clarinets de tretze claus).

Amb la compra d’instruments i la il·lusió d’aquests joves músics, es creà l’any 1910 una formació musical amb 17 components, el director de la qual fou Francisco Banyuls, “Mestre Barret”. Aquesta formació realitzà concerts els diumenges a la plaça major del poble (acta del ple de l’Ajuntament del 07-08-1910, signatura JIA 5/10 del AMB).

Acta del ple de l’Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, sessió ordinària 07 d’Agost de 1910 (Signatura JIA 4/14 del AMB)

Se pagaron con cargo imprevistos ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos a Don Joaquin Pérez Machí como depositario de los fondos de la banda de música de este pueblo y como gratificación a dicha banda por haber dado conciertos en la plaza mayor en los domingos, durante el primer semestre de este año.

Acte del Ple de l'Ajuntament de 7 d'agost de 1910

Acte del Ple de l’Ajuntament de 7 d’agost de 1910

En el període comprés entre els anys 1920 i 1927 es creà la primera formació musical de 32 músics amb el nom de La Lira, essent el seu president i principal impulsor Victor Pellicer Fons, qui, amb la directiva, obrí una inscripció de socis amb una quota de 0’15 cèntims al mes. Poc després, i a proposta de la directiva, socis i simpatitzants, i també gràcies a l’esforç de tot el veïnat, es va aportar el suport econòmic necessari per a la compra de 15 a 20 instruments (to brillant), i es pren la decisió de posar la responsabilitat d’un director al front de la formació musical. Des d’aquell moment comença la tasca com a director del veí del poble Bautista Pellicer Blasco “Mestre Roig”, que fou també un destacat músic. Aquesta formació musical realitzava concerts tots els diumenges, des del dia 29 de Juny (Sant Pere) fins a set diumenges seguits. Els concerts es celebraven a la plaça del poble. Les peces que s’interpretaven eren els pasdobles “Todo son nubes” (R. Sanjosé), “Lope” (G.Pastor), “Xé”, “Bajo la doble águila”, “Por España” (B.Miranda)…i les obres “Un dia en Calatayud” (P.Luna), “La leyenda del beso” (Soutullo i Vert), “La Dolorosa” (Serrano),”El Regimiento”, “La Rápida”… També tocaven en les festes de moros i cristians d’Alcoi i a les falles de Gandia.

Durant l’any 1928, en la celebració de la Setmana Santa de l’1 d’abril, es té constància de la creació de la Societat Musical L’Entusiasta, nom que li va assignar el soci núm. 1 i secretari de l’entitat Francisco Richart Iñigo, i que perdura fins els nostres dies. Eixe mateix any, el senyor Benjamí Casanova Ferrando obrí un bar al carrer Cervantes núm. 4. Com la seua gran passió era la música, volgué que la xicoteta banda que llavors hi havia al poble tingueren un lloc on dur a terme els assajos, i deixà el local del seu bar perquè s’hi reuniren sempre. Per la qual cosa mai volgué cobrar-los res, ni tan sols la llum ni la neteja. Així mateix, el senyor Benjamí comprà un piano, el qual era utilitzat per la banda en els seus assajos. Aquest instrument servia al mateix temps per amenitzar els teatres que es representaven a benefici de la banda. El piano el desplaçaven al cine, que era el local que empraven per a representar les obres teatrals, i també el portaven a la plaça on feien els concerts. Els músics varen assajar al bar, anomenat des de principi “El Musical”, des de l’any 1928 fins al 1958 en que es tancà.

En la festa de Santa Cecília de l’any 1929, es va fer la benedicció de la bandera de la banda de música, que va ser brodada per la senyoreta Filomena Vercher Sarrió, a qui la directiva de la societat va fer lliurament d’un quadre commemoratiu.

1929

Benedicció de la Bandera. Any 1929

En abril de l’any 1931 va prendre possessió com a director de la banda José Pérez Ballester “Panotet”. Així mateix, en aquest any es va plantar la primera i única falla que hi ha hagut a Benifairó, la qual representava una fallera, i tenia per lema “Chino Chano, Chino Chano, ham de conseguir ¡carall! que les freses d’este vall es pórten en aeroplano

Prompte començaren a arribar els primers èxits de la banda per les seues participacions en diferents certàmens: en l’any 1945 i sota la direcció de Vicente García Bou, s’aconseguí el 1r premi del certamen musical de pasdobles en Carcaixent, i el 2n accèssit de pasdobles a la ciutat de València. En l’any següent, 1946, és guanya el 3r premi de pasdobles de la ciutat de València, amb la interpretació dels pasdobles “El Capitán” i “Casal Fallero” (Bernabé Sanchis).

Pasacerrec, any 1944

Passacarrer, any 1944

Passacarrer. Any 1945

Passacarrer. Any 1945

Durant els anys 19451947 es donaven classes de solfeig en un local que tenia l’Ajuntament damunt de la presó, avui desapareguda. Aquestes classes es donaven debades a tots els xiquets i xiquetes de la població. A poc a poc van passant directors per la banda l’Entusiasta. Des de l’any 1945 s’incorporà a la societat el director Antonio Chover, de Tavernes i poc després Rafael d’Algemesí, més conegut com “L’Auelet”, els quals estigueren fins a la fi de 1952.

A partir de l’any 1953 la banda estigué sota les ordres de diferents directors, alguns d’ells músics de la mateixa banda, que agafaren amb tota la seua bona voluntat la “càrrega” de dirigir a l’agrupació. Així doncs, foren directors: Manuel Revert “el Marcaet” i Benjamin Esparza “el de Benimodo”. També fou director el músic de Benifairó Manolo Pellicer Vercher, més conegut com “el ti Manolo”, el qual tocava el requint, sent un destacat músic des de la formació de La Lira.

El 10 de març de 1954 va tindre lloc la benedicció de la nova bandera de la societat musical l’Entusiasta, que va ser brodada per la senyora Elvira Andrés, sent els padrins de l’acte la senyoreta Rosa María Richart Cuñat i el jove Vicente Alberola Cuñat. Es va organitzar una gran festa i es van fer multitud de fotos a l’hospital Romero. A la cerimònia van acudir tots/es els/les veïns/es. La benedicció de la bandera va estar a càrrec del capellà D. Germán, i va comptar amb l’assistència de les autoritats. Els padrins, l’Ajuntament i altres entitats van imposar a la bandera diversos corbatins commemoratius.

Benedicció de la bandera. Any 1954

Benedicció de la bandera. Any 1954

1956

Any 1956

També fou director de la banda José Serra Serra, “Pepe Rafaela”, fill de Benifairó i destacat músic de la primera formació de La Lira. Amb aquest director la banda obtingué el 3r premi de pasdobles en Xàtiva a l’any 1958, a mes de realitzar nombrosos actes dins i fora de la població.

Passacarrer a Alacant. Any 1959

Passacarrer a Alacant. Any 1959

1959 Camp de futbol Simat

Camp de Futbol Simat. Any 1959

Durant els anys 1962 1963, la banda l’Entusiasta realitzà diferents actes en la població, i també va estar present en les festes de Moros i Cristians d’Alcoi, on s’allotjaven en cases particulars. No obstant això, els mateixos músics havien de portar-se el menjar de sa casa, ja que, a causa de la pobresa que hi havia, els alcoians només podien oferir-los un lloc per a dormir.

L’any 1963 el senyor Basset tenia una casa al carrer Mestre Serrano, que volia vendre per 150.000 pessetes a pagar en 5 anys a raó de cinc mil duros l’any. La banda no tenia diners per poder comprar-la, però els músics, en companyia del senyor Vicente Ferrando, molt amant de la música, i de José Vercher “Xuano” al front de la directiva, eixiren a tocar pel poble a arreplegar diners. Només en un diumenge s’obtingueren 60.000 pessetes, i així es va fer el tracte. Anys després, la casa del senyor Basset es vengué a Antonio Truli, membre de l’agrupació de La Lira. Amb aquests diners i alguns més es comprà el local on posteriorment s’ubicà el nou bar musical. Foren en total 300.000 pessetes les que es pagaren. Poc després també es varen adquirir uns terrenys situats darrere de la casa, per tal d’ampliar el local. En aquests terrenys és on posteriorment s’ubicà el saló de concerts de la banda, que en el seu temps costà 14 milions de pessetes.

Durant els anys 1964 al 1970, segueixen incorporant-se nous músics a la banda. Per aquestes dates es varen estrenar uns lluïts uniformes que donaren un especial colorit a la formació musical, sent molt aplaudides les actuacions pel poble de Benifairó, en els concerts que es donaven a la Plaça Major.

Concert de Festes. Any 1964

Concert de Festes. Any 1964

Concert de Festes. Any 1964

Concert de Festes. Any 1964

Concert de Festes. Any 1964

Concert de Festes. Any 1964

Any 1973

Any 1973

A partir de l’any 1974 es fa càrrec de la banda l’Entusiasta el director José Bort Ramón, de Catarroja, que fou el vertader impulsor d’una gran fornada de joves músics, formats sota la seua direcció en l’escola de música. Molts d’ells han esdevingut músics professionals, i es troben repartits per tota la geografia espanyola. La seua professionalitat dóna renom a la societat. També durant aquest any, la junta directiva de la banda, va adquirir 40 nous instruments, quedant d’aquesta manera renovat tot l’instrumental.

Any 1974

Any 1974

A partir de 1977 es fa càrrec de la banda un altre fill de Benifairó i destacat músic de la societat, Francisco Serra Llorca, conegut per “Paquito el Flare”. Anteriorment fou músic de la banda d’Eivissa i de la Banda Militar de Saragossa, i sota la seua direcció, la banda l’Entusiasta realitzà nombrosos concerts. És de destacar l’atenció especial que va prestar als joves músics, als quals el director intrueix en l’art de la direcció.

Any 1977

Any 1977

L’any 1978, la junta directiva acordà estudiar la possibilitat de demanar un préstec per a fer una reforma en el local, consistent en cobrir el pati del mateix per així poder-lo ampliar. Era president en aquells moments Bautista Alberola Selfa. A la fi d’aquest any es fa càrrec de la banda el director Francisco Moral Ferri, i comença una època plena d’èxits i premis per a la banda, obtinguts en els diferents certàmens als quals es presenta.

L’any 1979, s’elegeix president a Vicente Ferrando Vercher, destacat músic de la primera formació de La Lira, molt amant de la música i reconegut durant anys com un dels grans impulsors dels èxits de la societat. Des del seu càrrec i d’acord amb la directiva d’aqueix any, proposa l’adquisició del saló annex a l’actual local social, d’una extensió aproximada de 250 metres, al preu de 4.000 pessetes/metre, per tal d’habilitar-lo com a sala de concerts i altres actes.

En aquest any la societat musical es presenta per primera vegada a un certamen de bandes. Al mes d’abril, en la ciutat de Cullera i amb 60 places. S’obtingué el 3r premi de participació i el 1r premi de la desfilada. També en el mateix any es presenta al certamen de Juliol de València, amb 50 places i en la 2a secció. Aquesta vegada es va obtenir el quart lloc.

Certamen. Any 1979

Certamen. Any 1979

El 2 de desembre d’aquest any s’inaugurà el saló social de la banda, consistent en una sala amb 400 butaques, insonoritzada, aire condicionat, escenari de 77 metres quadrats per a orquestres de 100 places i una superfície de 400 metres quadrats, sent el seu cost de 12 milions de pessetes. A la seua inauguració va assistir Enrique Peris (vicepresident de la Diputació), i els directors i socis d’honor J. María Cervera Lloret, Rafael Talens i Arturo Montes, així com un nombrós grup de catedràtics i professors del Conservatori de Música de València, i també directors de les bandes de La Safor i La Ribera. En el concert inaugural es varen escoltar les actuacions de la Unió Musical de Canals, La Unió Musical d’Alzira, la Unió Instructiva Musical de Tavernes i la banda amfitriona, la Societat Musical l’Entusiasta de Benifairó.

L’any 1980 la junta directiva aprovà la compra d’una màquina de projecció per al cine-club del saló musical, i estigueren projectant-se pel·lícules durant algun temps. Al llarg d’aquest any, la banda l’Entusiasta es presenta al Certamen de Cullera, en el qual s’obtingué el 3r premi de participació i 1r de desfilada. Així mateix, es presentà per primera vegada en la secció primera del Certamen de València amb 60 places, i obtingué el 5é premi.

Concert al vell auditori. Any 1980

Concert al vell auditori. Any 1980

1980 Cullera

Certamen de Cullera. Any 1980

L’any 1981 la banda es presenta novament al Certamen de Cullera, obtenint el 2n premi de participació i 1r de desfilada. També en el mateix any, la banda l’Entusiasta es presenta al Certamen Internacional de bandes de València en la primera secció, aconseguint per primera vegada en la seua història el 1r premi i Menció d’honor, en lluita amb sis societats musicals de renom i s’obtingué la màxima puntuació de totes les bandes participants, sent un esdeveniment molt celebrat per tots els habitants del poble.

Poc després del certamen, la junta directiva felicità els músics pel premi aconseguit amb la següent nota: “Queremos felicitar al director y músicos por el 1r Premio conseguido en la primera sección. En atención al galardón conseguido, se dará un vino de honor y una paella, para celebrar este gran acontecimiento. Con ello queremos honrar a los músicos y director de la misma manera con que ellos han honrado a su pueblo. Con su sacrificio han puesto el nombre de Benifairó en uno de los primeros lugares de la provincia en el arte musical. Este gran acontecimiento pasará a la historia de Benifairó de la Valldigna”.

L’any 1982, la banda es presentà per primera vegada al Certamen Internacional de bandes Ciutat de València en la Secció Especial B. S’obtingué una meritòria Menció Honorífica.

En 1983, la Societat Musical es presentà de nou a la Secció Especial B del Certamen Internacional de València, obtenint igualment una Menció Honorífica. Durant aquest any, en el concert de festes patronals, s’estrena el pasdoble “Benifairó de Valldigna”, cantat per un cor de Torrent i alumnes del Conservatori de València. Els autors del pasdoble foren Francisco Richart Iñigo, secretari durant molts anys de la societat, que compongué  la lletra, i Luis Blanes Arqués, catedràtic del Conservatori Superior de Música de València, autor de la música. A l’octubre d’aquest mateix any, la banda és presentà al Certamen de bandes de Ceheguin (Múrcia) i aconseguí el 1r premi i Menció d’Honor.

En 1984, la banda l’Entusiasta es presentà al Certamen Internacional de bandes de música Ciutat de València, en la secció Especial B, i aconsegueix un meritori 1r premi de puntuació. Aquest mateix any la directiva i els músics acorden la participació el proper any al Certamen Internacional de bandes a la ciutat de Kerkrade (Holanda), i és començà a treballar en la recaptació de fons econòmics per al citat esdeveniment, com rifes, loteries, jocs d’atzar…

L’any 1985, la junta directiva i els músics, estan ocupats de ple en els preparatius per al Certamen de Kerkrade (Holanda), i la directiva acorda enviar una carta al Palau de la Sarsuela (Madrid) dirigida a S.M. la Reina Sofia, informant-la del viatge de la banda a Holanda i demanant-li ajuda econòmica. També se li envia un disc i un vídeo de l’actuació de la banda en el Certamen de València-84 (1r Premi Secció Especial B). Poc després es rep contestació de la Casa Reial donant gràcies pel disc i el vídeo, però manifestant que no disposaven de fons suficients, que es tindria en compte. A l’abril d’aquest mateix any la banda l’Entusiasta hagué de suspendre un concert patrocinat per l’Ajuntament dins de la “Campanya contra el Càncer”, per haver rebut una telefonada anònima, en la que s’advertia de la col·locació d’una bomba al saló musical. El concert suspès es realitzà el mes de juny.

Al juliol d’aquest mateix any 1985, es realitza el viatge a la ciutat holandesa de Kerkrade, per a participar amb 120 músics en la màxima categoria secció-concert, aconseguint-se el 1r premi de puntuació i un Diploma. A més a més, s’obtingué el 2n premi en la desfilada.

Festival de Kerkrade (Holanda). Any 1985

Festival de Kerkrade (Holanda). Any 1985

Festival de Kerkrade (Holanda). Any 1985

Festival de Kerkrade (Holanda). Any 1985

L’any 1986 s’elegeix president a Antonio Cuñat Gil, per dimissió de l’anterior president Vicente Ferrando Vercher a causa de la seua malaltia, sent nomenat aleshores, president honorari. La societat musical participa aquest any al Certamen Ciutat de València, en la secció Especial B, aconseguint un honrós 2n premi. El mes de setembre els músics decideixen per votació donar-se un descans en la participació als certàmens i acorden no hi acudir, la qual cosa quedà decidida amb el següent resultat: Vots a favor d’anar al certamen 10, i Vots en contra 37. El mateix any es comprà la casa situada al carrer Mestre Serrano 10, per estar al costat del local de la societat i poder així ampliar-la en un futur. Aquesta casa és actualment la seu de les noves aules de música. També a finals d’aquest any s’elegeix, com a mostra de l’activitat musical de la banda, a Juan Bautista Pérez Selfa, músic de la mateixa, per al càrrec de delegat comarcal de La Safor, en una reunió celebrada al saló d’actes de la societat.

El mes d’abril de 1987, es fa càrrec de la direcció de la banda José Emilio Ferrando Peris, fill de Benifairó, clarinetista i professor del Conservatori de Música de Saragossa. Amb aquest nou director s’inicia una nova època per a la banda, en la qual els músics decideixen per unanimitat no participar en el certamen de València, per a poder descansar després d’haver-se presentat tants anys seguits. Arrel d’aquesta decisió, la societat musical deixa de participar als anys 1987 1988 en cap certamen, però segueix desenvolupant una amplia activitat dins i fora de la població.

Així arribà l’any 1989, en el qual la banda es presenta de nou al Certamen Internacional de Bandes de la Ciutat de València, en la secció primera, obtenint el màxim guardó, és a dir, el 1r premi i Menció d’Honor. El mateix any és elegit president José Alberola Vercher, com a resultat de la votació de la junta directiva en absència de la junta rectora, que substituí a la junta directiva de l’any 1986.

L’any 1990 es realitza la junta extraordinària de la directiva i dels socis, com sempre a principis d’any, i en ella és elegit president en funcions Jesús Alberola Llorca, músic de la banda.

L’any 1991 la banda l’Entusiasta es presenta al Certamen de bandes de la ciutat alacantina d’Altea, en el qual s’aconsegueix el 1r premi, i en aquest mateix any és elegit president de la junta directiva de la societat, en l’única candidatura presentada, el soci i músic de la banda Antonio Díaz Ferrando.

Ja en l’any 1992, la societat musical l’Entusiasta es presenta al Certamen Ciutat de València, en el qual s’obté el 1r premi en la secció primera, amb la interpretació de l’obra de lliure elecció “En los tiempos en que los reyes  iban a la guerra”, de Holsinger, la qual captivà els espectadors de tal manera que tota la plaça de bous s’alçà en peu aplaudint durant quasi cinc minuts la gran interpretació de la banda, protagonitzant la que fou la gran ovació de la nit. Aquest mateix any i en el concert de la campanya “Retrobem la nostra Música”, s’interpretà el pasdoble “El Mercantil Valenciano” de Miguel Villar.

L’any 1993, s’apuntà la idea en la Junta General de Socis de realitzar la quota mitjançant domiciliació bancària, s’aprovà la proposta i així segueix cobrant-se a hores d’ara. A la fi d’aquest mateix any, la junta directiva adopta la idea d’iniciar un cicle de directors invitats per a que es facen càrrec de la banda, amb la finalitat de poder elegir-ne a un d’ells per a suplir la baixa del director José Emilio Ferrando Peris, qui per assumptes professionals no pot continuar fent-se càrrec de la banda. Aquesta iniciativa comença amb el primer dels directors convidats, el professor de percussió de la banda José Castelló Rizo, amb qui  l’Entusiasta acudeix a la ciutat francesa de Redessan per a realitzar dos concerts, amb motiu de la visita de les autoritats municipals a aquesta ciutat per a celebrar l’agermanament entre les dues poblacions.

El concert de Santa Cecília d’aquest any fou dirigit pel director convidat Arturo Mascarell Bodí, director de la banda de Xest. Finalment, per al concert de Fi d’any es compta amb la presència del nou director convidat Francisco Alberola Gil, músic component de la banda l’Entusiasta i director de la banda d’Ayna (Albacete).

A principis de l’any 1994, la banda fou dirigida per un altre director convidat, el nord-americà Richard Scott Cohen. Per un altre costat i novament amb el director José Emilio Ferrando Peris, la banda acudeix al Certamen de Marxes de Processó, ciutat d’Elx, on S’obtingué el 2n premi. També s’acudeix a l’estadi de Mestalla de València, en els prolegòmens del partit de futbol de primera divisió València-Sevilla. A partir del mes d’abril, es fa càrrec de la banda José Antonio Martínez Lerma, director de la Coral Renaixença de Villalonga, sent reemplaçat novament pel director nord- americà Richard Scott Cohen, qui és ratificat per la directiva fins a finals d’any.

Camp de Mestalla. Any 1994

Camp de Mestalla. Any 1994

L’any 1995, és elegit president de la societat Jesús Bernat Vercher, qui, amb la seua directiva, es planteja l’opció de comptar amb un director titular de la banda, i es nomena Arturo Mascarell Bodí, natural de Cullera i músic de l’Ateneu Musical de la localitat de La Ribera. Aquest mateix any i en les festes patronals de la població, s’interpreta l’Obertura 1812 de Tchaikovsky, acompanyada de les campanes de l’església i de focs d’artifici, sent un concert molt recordat pels habitants del poble. També mereix una especial menció el concert homenatge qui s’oferí a Vicente Ferrando Vercher, soci núm 1 de l’entitat i president durant molts anys de la banda.

foto 1995 A (2)

Concert al vell auditori. Any 1995

Concert al vell auditori. Any 1995

L’any 1996, la junta directiva de la societat musical decideix formar la banda juvenil i nomena com a director a Alexis Plana Ferrando, músic de la banda i professor de trompeta de l’escola de música. Així mateix, la directiva acull tres d’objectors de consciència, joves que tenen que realitzar la Prestació Social Substitutòria (PSS), i que realitzaran diferents tasques a la societat.  L’agost d’aquest any, la banda participa en un concert en Ayna (Albacete), dirigit per Francisco Alberola Gil, director de l’Agrupació Musical “Fuentes Escondidas” d’aquesta localitat d’Albacete. L’11 de setembre d’aquest any, la localitat de Benifairó pateix les inclemències del temps amb unes fortes pluges que ocasionen greus inundacions en tota la població, i que afecten greument al saló musical de la banda, on arribà el nivell d’aigua fins a una altura d’1,5 metres. Es varen produir importants destrosses en l’instrumental, l’arxiu i les partitures. Immediatament començaren les tasques per a la recuperació de tot el material afectat, el dany del qual és avaluat en uns 27 milions de pessetes. També durant aquest any, la junta directiva decideix implantar una orquestra de Cambra, que serà dirigida per Marina Bellver. Poc després, es dóna la resolució del perit del Consorci de Compensació i Assegurances, el qual proposa pagar a la societat la quantitat d’11,5 milions de pessetes com a compensació per les pèrdues en la riuada del mes de setembre.

A principis de l’any 1997 dirigeix la banda en qualitat de director convidat José Javier Ricart Fons, director de la banda del Palmar (València).

La junta directiva de la banda realitza la primera presa de contacte amb l’aparellador per a la construcció de noves aules en el local annex al saló musical. A finals d’any comencen les obres. També s’aprova realitzar unes millores en l’actual saló, que correran a càrrec de l’Ajuntament. Poc després, el president de la banda, després d’unes llargues negociacions, aconsegueix una subvenció de 2 milions de pessetes per part de la Diputació de València de la partida VI dels pressupostos, per a la construcció d’aules.

El mes de setembre del any 1997, s’aprovà el conveni amb l’Ajuntament de la localitat, i s’acorda que aquest invertiria en la reforma del local, a canvi de que puga fer ús d’ell per a actes culturals i altres. També durant el mes de setembre, els alcaldes i regidors de cultura dels quatre pobles de La Valldigna (Barx, Benifairó, Simat i Tavernes), aproven demanar la composició d’una obra musical per a festejar l’Any de la Valldigna, que es celebrarà el proper any. Es decideix encomanar aquesta obra al catedràtic d’harmonia i compositor de Cullera, Rafael Talens Pelló, el qual compon la “Suite Valldigna”, per a l´esmentada ocasió.

L’any 1998 dimiteix per problemes personals l’actual president, i n’és elegit fins al final de la campanya anual Benito Peris Fons, músic també de la banda.

El compositor Rafael Talens Pelló fa entrega als quatre alcaldes dels pobles de La Valldigna, en un ple extraordinari, de la seua obra, “Suite Valldigna”, que consta de tres temps (Alfàndec, Cistercencs, Renaixença), i que és estrenada el 5 d’abril, a les portes del Monestir de Santa María de La Valldigna, per una macro-banda formada per 250 músics de les quatre poblacions valldignenques, sent dirigida pel seu autor.

Concert Valldigna. Any 1998

Concert Valldigna. Any 1998

Aquest mateix any, la banda l’Entusiasta es presenta al Certamen Ciutat de València, en la secció primera, aconseguint un meritori 1r premi de puntuació. El mes de setembre és elegit pels músics com a nou director de la banda José Javier Ricart Fons, que també s’ocuparà de la funció de director de l’escola de música. També en aquest mes es celebra la I Trobada de bandes La Safor-Valldigna, amb diferents actes culturals i institucionals, en la qual participen prop de 2000 músics, repartits en quatre grups que actuen en els quatre pobles de La Valldigna.

Certamen de València. Sala Iturbi. Any 1998

Certamen de València. Sala Iturbi. Any 1998

Poc després, es celebra el concert de Santa Cecília (en el qual la societat aporta la quantitat de 30.000 pessetes, per als afectats de l’huracà Mitch) i el concert de Nadal, en homenatge al músic i ex-director José Serra Serra “Pepe Rafaela”, mort feia poc de temps. L’any 1999 es celebra una junta extraordinària de socis en la qual resulta elegida una nova directiva de la societat, encapçalada pel president Enrique Pérez Gil. En la junta s’informà també que en aquell moment hi havia 245 socis en l’entitat.

Sala Iturbi del Palau de la Música. Any 1999

Sala Iturbi del Palau de la Música. Any 1999

En aquest mateix any, la banda realitza un concert a la sala Iturbe del Palau de la Música de València, dins de la programació de concerts Primavera-99, com a colofó i tancament als actes commemoratius del 700é aniversari de la fundació del Monestir de Santa María de La Valldigna, i en representació de les quatre bandes de música valldignenques. El 3 de Juliol de 1999 es realitza la II Trobada  de bandes de música de La Safor- Valldigna a la ciutat d’Oliva, amb motiu de l’Any Maians- Centelles, la qual reuneix a 1.500 músics que interpreten l’obra “Raval i Vila” del compositor olivenc Josep Climent. També es realitzen diferents actes culturals i institucionals.

Poc després, la societat musical es desplaça a la ciutat tarraconense d’Amposta, en la qual realitza un concert. S’aprofita també el viatge per a desplaçar-se al parc temàtic de Port Aventura i per fer un viatge amb vaixell pel delta de l’Ebre. Al mes de desembre, en el concert de Nadal, la banda realitza un concert homenatge als quatre músics que encara continuaven amb vida i que formaren part de la primera formació musical denominada La Lira.

També durant el transcurs del concert de Nadal, es realitza la presentació del “Llibret de l’Entusiasta”, realitzat pel músic de la banda Benet Peris, i s’interpreta l’obra “Fin del Milenio” de Manuel Berna, que fou composta expressament per a aquesta ocasió. Després del concert de Nadal, foren inaugurades les noves aules de l´escola de música de la banda “Pepe Rafaela”, amb l’assistència de les autoritats municipals i dels familiars de l’ex-director de la societat.

L’any 2000 es presenta, en la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, l’Orquestra Simfònica “La Safor”, de caràcter comarcal, i que compta amb la col·laboració de la secció comarcal de la Federació de Bandes, i que consta de tres formacions: Banda Simfònica, Orquestra Simfònica i Cors. Pel que respecta a la banda l’Entusiasta, aquesta realitza en el mes d’abril un concert baix la direcció del mestre titular José Javier Ricart Fons, en el qual s’interpreten les peces que seran l’obra obligada i la de lliure elecció en el Certamen de Cullera que es celebrarà a finals del mateix mes d’abril. A aquesta 52a edició de l’esmenat certamen, la banda benifaironera obté el 3r premi de puntuació i Diploma acreditatiu de la seua participació.

Poc després d’haver-se presentat al certamen de Cullera, deixa el seu càrrec l’actual director, i la junta pren la decisió d’iniciar un nou cicle de directors convidats (com ja feu en el seu dia la junta directiva de l’any 1993), amb la finalitat de poder elegir-ne un d’ells, que ocuparà així la plaça de director titular.

A partir del mes de maig, es fa càrrec de la banda l’Entusiasta Miguel Molina Ruiz, natural de Quart de Poblet, el qual dirigeix el concert de les festes patronals de la població celebrat el 30 de juliol en el carrer Ample. Poc després, i en aquest mateix any 2000, la banda benifaironera realitza un parèntesi en els seus assajos fins a principi del mes d’octubre, quan s’hi fa càrrec un nou director convidat, José Grau Benedito, natural d’Alzira. També en aquestes dades s’inicia el curs de solfeig i instruments en l’escola de música “Pepe Rafaela” de la banda.  El concert de Santa Cecília es va celebrar el passat 24 de Novembre, i durant l’esmenat acte es varen incorporar 6 nous joves músics a la banda.

La directiva de la banda ‘Entusiasta que presideix José Ribelles Alberola, decideix que siga també José Grau Benedito, el director de la Ribera Alta, qui realitza també el concert de Nadal, amb el qual conclouen els actes musicals de la banda en el exercici del 2000.

L’any 2001, es fa càrrec de la banda a partir del mes de gener, un nou director convidat, Teodoro Aparicio Barberán, natural de Énguera, el qual s’estrena com a director en el concert del mes de març. Poc després, la banda es desplaça a València per a participar en les festes a Sant Josep. I en acabar aquestes, es fa càrrec de la mateixa un nou director convidat, Vicente Tortosa Palop, natural de Xella, el qual dirigeix la banda en el concert del mes de maig. Al mes de juliol d’aquest mateix any, la banda l’Entusiasta realitza dos festivals: el primer d’ells al Monestir de Santa María de La Valldigna, i el segon al saló d’actes de la mateixa societat, participant també en aquest darrer festival, la banda d’Amposta (Tarragona).

Concert de festes. Any 2001

Concert de festes. Any 2001

Poc després, se celebra el concert de les festes patronals de la població, i en aquest esdeveniment, es fa la presentació del nou director titular de l’Entusiasta Vicente Tortosa Palop, que fou elegit per part de la junta directiva de la societat junt als músics de la banda. Després del parèntesi del mes d’agost, la directiva de la banda l’Entusiasta rep la notícia de que el director ha presentat la seua renúncia al càrrec, per incompatibilitat amb el seu horari professional i per motius personals. Per tant i davant d’aquest fet, la junta directiva de la societat decideix nomenar un nou director Ferran Miralles Martínez, natural de Xàtiva, el qual es farà càrrec de la banda en els actes programats per la directiva fins a l’acabament de l’any 2002. La banda juvenil de l’Entusiasta realitza en el mes d’octubre un festival comarcal al Grau de Gandia, i un altre festival junt a la banda juvenil d’Oliva al seu propi saló d’actes. Al mes de novembre es celebra la tradicional setmana cultural en honor a Santa Cecília, finalitzant els actes del present any amb el concert de Nadal.

Pel que fa a l’any 2002, la societat musical l’Entusiasta, realitza el primer concert de l’any en el mes de març, en el seu saló d’actes, i repeteix el mateix programa de concert el dia 9 del mateix mes en la sala Iturbi del Palau de la Música de València, dins de la programació de concerts de primavera.

Palau de la Música. Any 2002

Palau de la Música. Any 2002

En el citat esdeveniment musical, la banda benifaironera estrena de manera oficial 57 nous uniformes dels músics, quedant renovats els mateixos des de l’any 1.985, data en què es va acudir al Certamen Internacional de bandes en Kerkrade (Holanda).

Concert al vell auditori. Any 2002

Concert al vell auditori. Any 2002

D´altra banda, el dia 14 de març del mateix any passarà a la història de la societat, ja que es realitzà una junta general extraordinària, i en un dels seus punts, s’acordà per unanimitat dels socis presents la cessió per conveni amb l’Ajuntament del saló d’actes de la banda, perquè aquest poguera fer ús del mateix en tots els actes culturals i oficials que considerara oportú; a canvi, la societat rebia la casa situada al costat del propi saló musical i col·lindant amb l’escola de música “Pepe Rafaela”, més una sèrie de reformes i millores en l’auditori de concerts de la banda. Este intercanvi beneficià a les dues entitats, ja que la banda l’Entusiasta continuarà fent ús dels locals, i l’Ajuntament farà les reformes necessàries en el saló musical. El consistori benifaironer aportà la quantitat de 60.000 euros i cedí a la societat la propietat d’un local de 80 metres quadrats, situat en el carrer Mestre Serrano i que separava l’escola “Pepe Rafaela” i el Bar Musical.

Les obres per a la construcció del nou saló musical van començar en el mes de juny, i en el mateix s’inverteixen 360.000 euros per a la remodelació d’aquesta important infraestructura cultural. La Diputació de València aportà prop de 150.000 euros, mentre que els 210.000 euros restants varen ser sufragats per l’Ajuntament de Benifairó. Una vegada finalitzada l’obra, Benifairó comptà amb un ampli auditori musical amb capacitat per a 300 persones, a més disposava de camerinos, despatxos i magatzem, etc…, constituint una instal·lació moderna i preparada per a tot tipus d’espectacles i actuacions. En el mes de juliol, i dins de la programació de les festes patronals de la localitat, es va celebrar el XXVI Festival de Bandes de Música, amb la participació de la Unió Musical de Simat, la Unió Instructiva Musical de Tavernes i la Societat Musical l’Entusiasta de Benifairó de La Valldigna.

En el mes d’octubre, s’inicien les classes de solfeig i instruments en l’escola de música “Pepe Rafaela” de la societat, amb la matriculació de 70 alumnes. També s’inicien els assajos de la banda l’Entusiasta després de la parada estiuenca, preparant la nova temporada musical. A finals del mes de novembre, la societat musical celebra la festivitat de la patrona de la música Santa Cecília, i en el concert s’incorporen 9 nous/ves músics en un apoteòsic i emotiu acte musical. Els actes d’aquest any de la societat musical l’Entusiasta de Benifairó de La Valldigna varen finalitzar el 26 de desembre, amb el ja tradicional Concert de Nadal, que es va realitzar en el saló d’actes de l’entitat, sent el últim acte que va acollir el saló  musical abans de les obres de reforma que començarien el següent any.

En el any 2003, la banda benifaironera torna a canviar novament de director, després de causar baixa l’anterior, Ferran Miralles, per problemes personals, i es fa càrrec de la banda Didac Bosh Alcaina, natural de València. Va iniciar els seus estudis musicals en la banda Ateneo Musical del Puerto, i a més a més es titulat superior de clarinet. Així mateix compagina la tasca de director titular de l’Entusiasta amb la de director de l’escola de música “Pepe Rafaela” de la societat.

El concert de presentació del nou director als/a les socis/sòcies i simpatitzants de la banda, té lloc el 17 de maig al saló d’actes de l’entitat musical. Pel que fa al concert de les festes patronals, es va celebrar el 27 de juliol al carrer Ample, i en el mateix es varen interpretar peces musicals de compositors que d’una manera o altra han format part de la societat, com ara Xavier Serra, Antonio Peris, Antonio Pellicer i Teodoro Aparicio. En el mes de setembre comencen les classes en l’escola de música “Pepe Rafaela” amb la matriculació de 70 educands, i la banda l’Entusiasta prepara el Concert de Santa Cecília que se celebra el 22 de novembre, on s’incorpora a la banda un nou músic. Poc després se celebra el darrer concert de l’any, el 26 de desembre, Concert de Nadal, amb el qual es tanquen els actes d’aquest any.

Concert de festes. Any 2003

Concert de festes. Any 2003

Els actes del any 2004 comencen amb el Concert de Primavera, que es va celebrar el 28 de febrer en el saló musical. En el mes de juny tenen lloc les audicions de final de curs per part dels/de les alumnes de l’escola Pepe Rafaela” de la societat. En juliol, la banda actua en la platja de Xeraco dins de la programació de les seues festes patronals, i poc després realitza el Concert de Festes, patrocinat per l’Ajuntament de Benifairó, qui va organitzar els actes de les festes. El mes d’octubre, se celebra en el saló musical de la societat un concert amb les bandes de l’Entusiasta i la Unió Musical de Xeraco, que va ser el darrer abans de les obres del saló. A finals del mes comencen les obres de remodelació del saló d’actes, i definitivament l’Entusiasta passa a assajar en les escoles públiques Jaume II el Just. El Concert de Santa Cecília es va celebrar el 27 de novembre a l’església parroquial Sant Joan Evangelista, i el tancament dels actes d’aquest any va ser el Concert de Nadal, també celebrat a l’església parroquial per les obres de condicionament del saló musical.

Concert a l'Esglèsia. Any 2004

Concert a l’Esglèsia. Any 2004

Els actes de la societat musical l’Entusiasta de Benifairó de La Valldigna en el any 2005 varen començar el 10 d’abril amb el Concert de Primavera, celebrat al carrer Ample i a l’aire lliure, per obres de remodelació del nou local social. el mes de maig es va celebrar la 3ª edició dels Premis Hermes, instituïts per la Federació de Societats Musicals de la CV a la Safor-Valldigna, en la qual la nostra societat obtingué dos guardons: el premi a l’esforç per a Antoni Gil “Ti Gilet”primer músic de la primera banda La Lira en l’any 1928, i el premi al músic veterà a Conxa Peris Fons per ser la primera xica en formar part de l’Entusiasta en l’any 1972.

El diumenge 8 de maig es va celebrar novament, a l’aire lliure i al carrer Ample, un Concert Extraordinari on la societat musical l’Entusiasta va fer un homenatge als dos músics guardonats amb els Premis Hermes. El 20 de Juny, es va celebrar a l’església parroquial l’audició fi de curs dels/de les alumnes de l’escola “Pepe Rafaela” de la societat. El 30 de Juliol, la banda va celebrar el Concert de Festes dins de la programació dels actes de les festes patronals de la localitat. El mes d’agost es varen acabar les obres de les dos noves sales de que disposarà la societat, la del primer pis per als assajos de la banda, i la sala de la planta baixa per a actes socials i reunions. El 7 de Setembre, va tindre lloc el primer assaig general a la nova sala, essent una fita històrica per a la societat musical. El 15 d’octubre, es va celebrar a la mateixa sala un Concert d’Intercanvi Musical on varen actuar la Unió Musical de Simat de La Valldigna acompanyada pel Cor Santa Maria de Valldigna, i per altra banda la Societat Musical l’Entusiasta.

Saló d'assajos. Any 2005

Saló d’assajos. Any 2005

Durant la setmana del 20 al 27 de Novembre es varen celebrar els actes commemoratius de la patrona de la música, que varen finalitzar amb el Concert de Santa Cecília el dia 26. El 17 de desembre es va celebrar l’audició de nadal dels/de les alumnes de l’escola de música. Els actes del present any conclouen el 26 de desembre amb el tradicional Concert de Nadal que es va celebrar a l’església parroquial de Sant Joan Evangelista.

Pel que fa a l’any 2006, els actes de l’Entusiasta comencen al mes d’abril amb el lliurament a la societat per part del compositor Luis Blanes Arqués de la suite simfònica “Homenatge a Benifairó”, composta per tres moviments: El Poble, El Pi i La Festa. El 13 de maig, i després de les actuacions de Falles i Setmana Santa, la banda realitza el seu primer concert de la temporada, el Concert de Primavera. El 27 de Maig, la sala d’assajos rep el concert del quartet de saxos “Mare Nostrum”, i el 16 de Juny es celebra l’audició fi de curs dels/de les alumnes de l’escola de música. L’1 de Juliol i dins de la setmana cultural i esportiva de Vilallonga, la banda realitza un concert junt amb l’amfitriona. El 22 de juliol l’Entusiasta actua en el XXV Festival de Bandes a la localitat de Simat de La Valldigna. El 30 d’agost, se celebra el Concert de Festes, on es ret homenatge als/a les dos músics guardonats amb els Premis Hermes 2006, José Bellver Vercher per una vida dedicada a la música, i Lola Blaya Serra con a músic veterana. Al mateix acte reben homenatge els músics Juan Vercher Ferrando i Vicente Gil Cors per complir 50 anys de permanència en la banda benifaironera.

Concert de festes. Any 2006

Concert de festes. Any 2006

Els dies 15 al 17 de Setembre, la societat benifaironera acull la visita de l’Associació Musical Chicotén de Sabiñánigo (Huesca), i juntes realitzen un concert al carrer Ample.

El mes d’octubre, i dins de la III Campanya d’Intercanvis Musicals, se celebra a la sala d’assajos de la banda un Concert Extraordinari amb la participació de l’Entusiasta i l’Agrupació Musical de Vilallonga. Durant la setmana del 19 al 26 de novembre, es celebren els actes commemoratius de la patrona de la música, que varen finalitzar amb el Concert de Santa Cecília, on es varen incorporar quatre nous/ves músics. Els dies 20 i 21 de desembre es va celebrar l’audició de Nadal dels/de les alumnes de l’escola de música. Els actes d’aquest any finalitzaren el 26 de desembre amb el Concert de Nadal, celebrat per tercer any consecutiu a l’església parroquial.

Al llarg de l’any 2007, son nombrosos els actes on participarà la societat musical l’Entusiasta de Benifairó de La Valldigna, a més d’acollir esdeveniments musicals al seu saló d’assajos. El 12 de gener va resultat reelegit president comarcal de la FSMCV en La Safor Vicent Parra Mollà, en una reunió que es va celebrar a la sala menjador de la nostra societat, que va acollir als representants de les 29 societats musicals de la comarca. També durant aquest mes, va actuar l’Orquestra de la Valldigna, formada per músics de les societats musicals de la comarca i patrocinada per la Mancomunitat de La Valldigna. El 17 de Febrer, totes les 29 societats musicals reben de mans del president de la Diputació de València, Fernando Giner, les medalles al Mèrit Cultural, en un acte celebrat a l’Aula Magna de la Universitat Politècnica de Gandia. El diumenge 4 de Març l’Entusiasta fa el seu primer concert de l’any Concert de Primavera, al Monestir de Santa Maria de Valldigna a Simat, dins de la programació d’actes del Dia de La Valldigna.

Fotografia de grup, després del concert al Monestir. Any 2007

Fotografia de grup, després del concert al Monestir. Any 2007

Els passats dies 13 i 15 d’Abril, la societat musical viatja a la localitat de Sabiñánigo, en la província d’Osca, per tal de tornar la visita a la S.M. Chicotén dins dels Concerts d’Intercanvis Musicals.

El 15 de juny es fa l’audició de fi de curs dels alumnes de l’escola de música “Pepe Rafaela”, i els dies 7 i 8 de Juliol, es celebren dos Concerts d’Intercanvis Musicals a Benifairó i Daimús. El 15 de juliol, a la plaça Pintor Sorolla, la banda interpreta un Concert de pel·lícules, on es fa ressò dels Premis Hermes 07 per als músics José Bataller Cuñat (saxo tenor), Sergio Soler Pérez (trombó de vares) i Inma Álvarez Serra (clarinet). El diumenge 29 de Juliol, i dins de la programació de les festes patronals de la localitat, es celebra el Festival de Bandes amb la participació de l´Entusiasta i la SIUM de Tavernes de La Valldigna.

La setmana del 18 al 25 de Novembre, se celebren els actes de la festivitat de la patrona de la música, amb el Concert de Santa Cecília on s’incorporen tres nous/ves músics a la societat musical. Els actes d’aquest any finalitzen amb l’audició de Nadal dels/de les alumnes de l’escola de música els dies 20 i 21 de desembre, i amb el tradicional Concert de Nadal de la nostra banda el dia 26 a la sala d’assajos.

Els actes del l’any 2008 comencen al mes de Gener amb l’elecció de la nova junta directiva de la societat, en la que fou elegit el músic de la banda Antoni Basset Camarena com a nou president de l’entitat.

Al mes de febrer l’Entusiasta es presenta al Certamen Intercomarcal de Moros i Cristians de La Font d’Encarròs, on obté el 2n Premi.

Font d'En Carròs. Any 2008

Font d’En Carròs. Any 2008

El 15 de març la societat musical realitza el Concert de Primavera, que serveix com a presentació del nou director de la banda Salvador Blasco Magraner, natural de Benifairó, on va ingressar l’any 1985 amb l’instrument de flauta. Salvador, a més de comptar amb els títols de composició, instrumentació i orquestració al Conservatori Superior de València, ha realitzat també un màster en musicoteràpia, així com d’història i ciència de la música a la Universitat Catòlica de València. En la gala anual dels Premis Hermes 08 celebrat a Miramar, la societat musical benifaironera rep dos guardons, al músic veterà per a Joan Carles Alberola Pellicer (Trombó) i a Juan Bohigues Almiñana (Tuba) per tota una vida dedicada a la música.

A finals del mes de Juny es celebra l’audició final de curs dels alumnes de l’escola “Pepe Rafaela” de la societat, i poc després un Concert Extraordinari a la plaça Pintor Sorolla de la localitat. Dins de la programació de les festes, es celebra a la mateixa plaça el Concert de Festes amb la participació de la Instructiva Unió Musical de Xeresa i l’Entusiasta. Durant la setmana del 15 al 23 de Novembre es celebren els actes en honor a la patrona de la música, que conclou amb el Concert de Santa Cecília en el qual s’incorporen 5 nous músics a la societat. Del 21 al 23 de Desembre es celebra a la sala d’assajos l’audició de Nadal dels educands de l’escola de música de la banda.

Saló d'assajos. Any 2008

Saló d’assajos. Any 2008

El 22 del mateix any, es presenta a l’almàssera del Monestir de Simat el calendari 2009 de la Mancomunitat de La Valldigna, amb el lema “Les nostres Bandes”, un recull fotogràfic de les quatre bandes de la comarca. Els actes d’aquest any finalitzen amb el Concert de Nadal, que es realitza a l’Auditori Municipal – encara sense acabar i pendent de data d’inauguració – però la magnitud de l’acte fa que es realitzen per primera vegada en aquest grandiós escenari.

L’any 2009pel que fa als actes de la societat, començà amb la reunió de socis ordinària del mes de Febrer, on es va donar compte dels actes programats per aquest any tant per la Banda Jove com per a l’Entusiasta. En aquest mes, la Banda Jove actua a Benaguasil, concretament a Consolat de Mar, dins del cicle de Concerts de Bandes Juvenils que organitza l’esmentada seu de venda d’instruments.

El mes d’abril se celebra a l’Auditori el Concert de Primavera de la societat musical l’Entusiasta, amb l’estrena de l’obra que el compositor Lluís Blanes va dedicar a la nostra població: “Homenatge a Benifairó de la Valldigna”. També fan un Concert de Curs la Banda Jove i els alumnes de l’escola “Pepe Rafaela” de l’entitat musical. En la gala dels Premis Hermes celebrada el mes de maig a Miramar rep el guardó José Ribelles Alberola per tota una vida dedicada a la música, així mateix varen rebre guardó Antonio Ferrando Chova (trompa) com a músic veterà, Carolina Alberola Llorca (flauta) premi al esforç i Antoni Basset Ferrando (trompeta) pel títol superior al Conservatori de Castelló.

Al mes de Juny es celebren les audicions de Fi de Curs dels/de les alumnes de l’escola de música. Aquest mes naix la IES Band, formada per alumnes i professors/es dels instituts de Tavernes, vinculats/ades tots/es ells/es a les formacions musicals de Benifairó, Simat i Tavernes. El mes de juliol, l’Entusiasta actua junt a la U.M. de Xeraco a la platja de la localitat de La Safor dins del cicle de Concert d´Intercanvis Musicals. Així mateix també ho fa a la Casa de Cultura de Tavernes amb un Concert d’Estiu organitzat per la Mancomunitat de La Valldigna. A més se celebra el Concert de Festes a l’Auditori Municipal.

En Octubre se celebra el mateix Concert d´Intercanvis Musicals amb la participació de la U.M. de Xeraco i l’Entusiasta a l’Auditori Municipal. La setmana de la patrona de la música Santa Cecília se celebra del 14 al 22 de novembre, en la qual es realitza el Concert de Santa Cecília i on s’incorporen 5 nous/ves músics a la societat musical. Els dies 22 i 23 de desembre tenen lloc les audicions dels/de les alumnes de l’escola “Pepe Rafaela” amb l’actuació de la Banda Jove, i el dia 26 del mateix, l’Entusiasta realitza el tradicional Concert de Nadal al Nou Auditori Municipal, amb el qual conclouen els actes d’aquest any.

Els actes del 2010 de la Societat Musical l’Entusiasta, comencen amb el Concert de Primavera, celebrat el mes de març a l’Auditori Municipal, on es va instal·lar una taula per a recaptar fons per a les víctimes del terratrèmol de la ciutat d’Haití. El mateix mes de març, actuà també a l’Auditori Municipal l’Orquestra de Cambra de l’Auditori de Saragossa, anomenada popularment Grup Enigma. A finals del mes de maig, l’entitat benifaironera realitza un nou Concert al Auditori Municipal, just abans de les audicions musicals dels/de les educands de l’escola “Pepe Rafaela” de la societat, que es realitzen a meitat del mes de juny i que finalitzen amb el Concert de la Banda Jove.

En aquest moment esclata el greu problema del retallament, per part del Consell de Cultura de la Generalitat, de les ajudes a les escoles de música i a les bandes, que  afecta directament a la nostra societat, i també d’alguns/es educands de la nostra banda que resulten afectats/ades per aquesta mesura al estar matriculats/ades en altres escoles de música afectades. El mes de juliol, la Banda Jove realitza dos Concerts d’Intercanvis Musicals amb la Unió Musical de Llaurí, on dirigeix per darrera vegada el director Carlos Sancho, que deixa l’escola de música per motius de treball. Aquest mateix mes, i dins de la programació de les festes patronals de la nostra població, l’Entusiasta realitza el Concert de Festes a l’Auditori Municipal, on interpreta de forma magistral la V Simfonia de Beethoven, sent aplaudida durant huit minuts pel públic assistent.

En el mes de setembre i després d’alguns anys sense celebrar-se, es realitza el Concert de Retrobem la Nostra Música, que patrocina la Diputació de València, al saló d’assajos de la societat musical. En la celebració de la festa de la patrona de la música del mes de novembre, la banda realitza diverses activitats encarades al educands de l’escola de música, que finalitzen amb el Concert de Santa Cecília, on s’incorporen 7 nous/ves músics a l’entitat musical. Els actes de la societat musical l’Entusiasta en aquest any acaben amb les audicions musicals de l’escola d’educands amb el Concert de la Banda Jove, dirigida per Estéfano Chaveli .L’últim acte es el tradicional Concert de Nadal de la societat, que es celebra el 26 de Desembre al Nou Auditori Municipal.

Concert al nou auditori. Any 2010

Concert al nou auditori. Any 2010

L’any 2011 comença amb el nomenament com a president de la FSMCV en La Safor-Valldigna de Pedro Gadea, actual president de l’Associació Musical del Grau de Gandia. Pel que fa la nostra societat, es crea el mes de gener la web de la banda www.lentusiasta.com on es troba tota la informació relativa a la societat musical, la història des de la seua fundació en 1890, músics, premis, fotos, directors i obres dels certàmens on hi ha participat l’Entusiasta.

El primer acte de la nostra banda fou al mes de març, amb la participació de les festes falleres en la comissió Falla Plaça del Mercat de Sueca. En el mes de maig es celebra, al Nou Auditori Municipal, el Concert de Primavera, i en el mes de juliol la banda realitza un Concert Extraordinari a la plaça Pintor Sorolla de la localitat, on sonen les obres obligades i de lliure elecció que interpretarà en el VIII Certamen Vila d’Alginet el 16 de juliol.

En el citat certamen es presenta la nostra banda l’Entusiasta, junt a la banda de música d’Ulldecona (Tarragona), després de la retirada de l’Agrupació Artístic Musical de Xixona, aconseguint la nostra societat el 1r Premi i 4.000 euros en metàl·lic amb una puntuació de 72,60 punts, front als 69 punts del 2n Premi. Aquest premi del Certamen, va estar molt celebrat per tots/es els/les músics i simpatitzants de la banda.

Certamen Alginet. Any 2011

Certamen Alginet. Any 2011

A finals del mes de juliol i dins de la programació de les festes patronals, se celebra a Simat de La Valldigna el XXX Festival de Bandes, amb la participació de l’U.M. de Simat i la S.M. l’Entusiasta. Les mateixes bandes participen el 29 de juliol al Festival de Bandes de Benifairó, també dins del programa de les festes patronals, essent els dos esdeveniments emmarcats dins de la programació de Concerts d’Intercanvis Musicals. Al mes de Setembre, la nostra societat celebra a la sala d’assajos el Concert de la XXXII Campanya de Retrobem la Nostra Música, patrocinat per la Diputació de València. El 26 de novembre té lloc a l’Auditori Municipal, el Concert de Santa Cecília, on entren a formar part de la banda 4 nous/ves músics i on es realitza un homenatge a D. Francisco Richart Iñigo, antic secretari de l’Ajuntament, que en l’any 1929 (ara fa 82 anys) li va posar el nom a l’Entusiasta, que perdura fins a la data.

El 16 de Desembre, en una reunió comarcal de la FSM de La Safor-Valldigna celebrada en l’Auditori Municipal, va ser ratificat com a president de la FSMCV de la Safor-Valldigna, l´actual president Pedro Gadea. Per últim, el 26 de Desembre es celebra el Concert de Nadal al Nou Auditori, i els següents dies es celebren els últims actes, com son les audicions dels alumnes de l’escola de música “Pepe Rafaela” i de la Banda Jove de la societat.

Pel que fa els actes del 2012continua la greu problemàtica de les retallades pactades pel Consell a la FSMCV, en relació a les ajudes a les escoles de música, i que afecta directament a la nostra societat. Després de les actuacions falleres, aquest any a Tavernes, l’Entusiasta realitza el Concert de Primavera a finals del mes de març, a la sala d’assajos. Al mes d’abril el Consell Valencià de Cultura i la FSMCV, signen un acord per a que les 533 bandes federades de la CV actuen per sorteig a l’emblemàtic edifici del Palau de Les Arts, realitzant-se 12 Concerts amb la participació de 24 bandes a l’any.

Al mes de juny, es realitzen les audicions de fi de curs dels alumnes de l’escola “Pepe Rafaela” de la societat, que finalitzen amb el Concert de la Banda Jove dirigida per Carlos Sancho, que també en aquest mes actua a l’Auditori de Tavernes, junt a la Banda Infantil de la SIUAM d’aquesta localitat. En juliol, i dins de la programació de les festes patronals de la població, l’Entusiasta realitza el Concert de Festes, on s’anuncia que la societat actuarà el mes de novembre al Camp de Mestalla. En setembre, la societat musical realitza el Concert de Retrobem la Nostra Música que pertany a la XXXIII Campanya que patrocina la Diputació de València, interpretant obres de compositors valencians.

El dissabte 3 de novembre, la societat musical l’Entusiasta actua en els prolegomens i al descans del partit de lliga de 1ª divisió que enfronta al València C.F. i l’Athlètic de Madrid, en un acte organitzat per la Penya Valencianista Benifairó. El resultat fou de 2-0 per als valencians, i la nostra societat va ser felicitada per la directiva del club, tant per la seua actuació com per la sort que li donà a l’equip en aquest encontre.

Camp de Mestalla. Any 2012

Camp de Mestalla. Any 2012

Durant la setmana del 19 al 24 de novembre, es celebra la festivitat de la patrona de la música Santa Cecília, amb diferents actes per als alumnes de l’escola de música, com passacarrers, jocs,” macarronà” etc… i culmina amb el Concert de Santa Cecília, on s’incorporen 9 nous músics a la societat. Els actes d’aquest any finalitzen amb les audicions de Nadal dels alumnes de l’escola de música i el Concert de la Banda Jove, i amb el tradicional  per aquestes dades Concert de Nadal de la societat musical l’Entusiasta al Nou Auditori Municipal.

L’any 2013 comença amb l’adquisició de dos instruments per a la nostra banda, entregats per la Diputació de València en la gala de Retrobem la Nostra Música celebrada a la localitat de Real de Gandia. Aquest any, es compleixen 20 anys de la iniciativa del València C.F. d’incloure bandes de música per amenitzar els partits disputats al Camp de Mestalla, amb la participació de la societat musical  nº 300, i on l’Entusiasta fou una de les pioneres amb dos actuacions, la primera en abril de 1994 i la segon en novembre de l’any anterior.

Foto de grup al nou auditori. Any 2013

Foto de grup al nou auditori. Any 2013

El primer acte d’aquest any es el Concert de Primavera celebrat a la sala d’assajos el mes de març. La banda també participa als actes de la Setmana Santa Benifaironera al mes d’abril. En juny, se celebra un Concert Extraordinari al nou Auditori Municipal, on es realitza la foto oficial d’aquest any, i també les audicions de fi de curs dels alumnes de l’escola “Pepe Rafaela” i l’actuació de la Banda Jove, que a més realitza dos Concerts d’Intercanvis Musicals amb la S.M. de Xeraco. Al mes de juliol, l’Entusiasta celebra el Concert de Festes dins de la programació de les festes patronals de la localitat. En setembre, es celebra a la sala d’assajos de la banda el Concert de Retrobem la nostra Música, que pertany a la XXXIV campanya que patrocina la Diputació de València. Ja en el mes de novembre, es celebra el tradicional Concert de Santa Cecília, on s’incorporen 7 nous músics a la societat. Els últims actes d’aquest any son al mes de desembre, amb l’actuació de l’Orquestra la Valldigna, les audicions de Nadal i el tradicional Concert de Nadal de la SM l’Entusiasta al 27 del mateix mes.

Concert de festes. Any 2013

Concert de festes. Any 2013

A princips de l’any 2014 es realitza un “Concert Pòstum” en homenatge a Pepito Alemany, tristament desaparegut a l’edat de 53 anys en desembre de l’anterior any. Era un gran aficionat a la música i encara que tenia la particularitat de patir la malaltia de Síndrome de Down, va ser una “personeta” molt volguda per tots/es, en especial en l’àmbit de la música. L’acte va estar organitzat per la S.M. l’Entusiasta, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Benifairó, l’Associació Asmisaf, la UE Benifairó i la Confraria La Dolorosa. En l’acte es va mostrar un vídeo amb un recull d’imatges del homenatjat, i varen participar directors que  dirigiren a la nostra banda en els anys en que Pepito ens acompanyava als assajos i concerts. Con a colofó, es va fer l’estrena del pasdoble titulat “Pepito Alemany” composat per Teo Aparicio.

Concert homenatge "Pepito". Any 2014

Concert homenatge “Pepito”. Any 2014

A finals del mateix mes de Febrer, es realitza al Nou Auditori Municipal un concert benèfic a càrrec del Cor de Cambra Quinze de Març, junt als alumnes del Centre d’Educació Especial Carmen Picó d´Alzira. La S.M. l’Entusiasta celebra al mes de Maig el Concert de Primavera dirigit pel mestre titular Salva Blasco Magraner, i al mes de Juny se celebra el Concert de Cloenda del XX Aniversari de la Multaqa de les Tres Cultures, a ‘església del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna.

Concert de festes. Any 2014

Concert de festes. Any 2014

El Concert de Festes serà recordat per la renúncia dels seus càrrecs per motius personals, tant del mestre titular, com la del seu president Antoni Basset, estigueren al front de la societat durant els darrers sis anys, i als quals se’ls va fer un merescut homenatge. Al mes d’octubre se celebra el Concert de Retrobem la Nostra Música, on es fa la presentació del nou director-convidat de la banda, Teo Aparicio Barberán (Énguera, 1967), que ja va estar com a director-convidat en l’any 2001 i que va ser músic de l’Entusiasta en l’època daurada de la societat dels anys 1983 fins 1987. A més és director honorífic des de l’any 2010.

En Novembre se celebra la festivitat de la patrona de la música, amb el tradicional Concert de Santa Cecília, on entren a formar part de la nostra societat 9 nous/ves músics, i on es presenta al nou president de la banda, el també músic i tuba solista Juan Vercher Fons. En aquest mes, la Diputació de València entrega a les societats musicals, cors i grups de folklore, 110 instruments en un acte celebrat al Teatre Serrano de Gandia. Els darrers actes d’aquest any, son la celebració de les audicions de Nadal dels alumnes de l’escola “Pepe Rafaela” de la societat, el concert de la Banda Jove i el tradicional Concert de Nadal de la S.M. l’Entusiasta, on es ratifica a Teo Aparicio Barberán com a nou director titular de la banda.

Concert de Nadal. Any 2014

Concert de Nadal. Any 2014

L’any 2015 el director Teo Aparicio realitza un viatge en el mes de febrer al Japó on va impartir una xarrada sobre l’estat actual de la música valenciana i va dirigir a la Nishinomiya Municipal Band de Osaka. El mes de març i dins dels actes dels 125 Anys es celebra el Concert de Primavera al nou Auditori Municipal, que acull l’estrena de l’obra Histoires Landaises del compositor belga Bart Picqueur.

Al mes de maig la S.M. l’Entusiasta tanca els actes de la conferència Internacional “Las Mujeres en la nueva era del Mediterraneo” celebrada al Oceanogràfic de la Ciutat de Les Arts i Les Ciències de València.

Oceanogràfic València. Any 2015

Oceanogràfic València. Any 2015

També en aquest mes, es celebra un Concert Extraordinari Pro Víctimes dels Terratrèmols de Nepal i d’agraïment a Francisco Moral Ferri que va dirigir a la nostra societat durant els anys 1979 fins 1986, aconseguint nombrosos premis en les participacions als diferents certàmens. Així mateix es celebra el concert de la Banda Jove dirigida per Gabi Ruiz Company.

Concert Pro-Nepal i homenatge a Paco Moral. Any 2015

Concert Pro-Nepal i homenatge a Paco Moral. Any 2015

Al mes de juliol, i dins de la programació de les festes patronals de la població, es celebra un Festival de Bandes amb la participació de la SIUM de Tavernes de la Valldigna, la Unió Musical de Simat de la Valldigna i l’amfitriona S.M. l’Entusiasta, on les tres entitats varen rebre un corbatí commemoratiu dels 125 Anys d’història de la nostra societat.

En setembre es celebra el tradicional concert de música valenciana de la 36é campanya de Retrobem la Nostra Música, i el dissabte 3 d’octubre es celebra l’acte principal del 125 anys d’història de la nostra societat, amb la presentació del llibre “S.M. l’Entusiasta 1890-2015 125 Anys Fent Banda” una recopilació de dades històriques, fotografies, relació de músics, presidents, directors, obres dels certamens i premis realitzada per Benet Peris.

En novembre es celebra la setmana musical en honor a la patrona de la música, amb les audicions dels alumnes de l’escola “Pepe Rafaela” de la societat i el Concert de Santa Cecília de la S.M. l’Entusiasta. Els actes d’aquest any finalitzen amb el tradicional Concert de Nadal al Nou Auditori Municipal.

FOTO PORTADA LLIBRE 125 ANYS

Portada del llibre

En l’any 2016, l’Entusiasta comença els seus actes amb el Concert “Pòrtic de Primavera” el mes de març. Poc després, es rep l’esperada notícia de que la banda a sigut seleccionada per a participar al mes de Juliol, en el 130 Certamen Internacional de Bandes de Música a València, en la 1ª secció. El mes de Juny es celebra el segon Concert de Primavera, on la banda posa en escena les obres que interpretarà en el citat certamen. Abans de l’esmentada cita, la banda realitza dos concerts més, un Concert Extraordinari a l’Auditori de Tavernes de la Valldigna i l’altre el Concert de Festes a la plaça Major del poble. La seva participació al citat Certamen de València, té lloc el 23 de Juliol a la sala Iturbi del Palau de la Música, on realitza una magnífica interpretació, aconseguint el 2n Premi en la categoria.

Certamen de València. Any 2016

Certamen de València. Any 2016

Al mes de setembre, l’Entusiasta participa al XL Festival de Bandes a Tavernes de la Valldigna junt amb l’amfitriona, i en aquest mes es celebra un fet històric al nostre Auditori Municipal, amb l’actuació de la Banda Municipal de València, en un acte organitzat per l’Ajuntament de Benifairó junt amb el consistori de la capital del Túria i la col·laboració de l’Entusiasta. Amb el Concert de Santa Cecília, les audicions dels educands de l’escola “Pepe Rafaela” i el Concert de Nadal, es donen per finalitzats els actes d’aquest any.

Pel que fa els actes del 2017, comencen el mes de març amb un acte organitzat per les bandes de Benifairó, Simat i Barx, que es van unir en el Concert del Dia de la Dona per a retre-li un homenatge, interpretat per pràcticament la seua totalitat per dones de les tres societats musicals i dirigida per la directora d’Alzira Olga Clari, També en aquest mes, se celebra un Concert Gala Lírica de Sarsuela a càrrec de la S.M. l’Entusiasta, amb la participació de Emilia Onrubia (soprano), Marga Ramis (soprano) i Néster Martorell (tenor), baix la direcció del titular Teo Aparicio-Barberán.

Al mes de maig, la Banda Jove dirigida per Omar Sala Escrihuela realitza un Concert Solistes al Llarg del Món a l’Auditori Municipal. En Juny la banda realitza el Concert de Primavera. Dins del XIV Programa de Concerts d’Intercanvis Musicals, la Banda Jove realitza un concert a Guardamar de la Safor, el qual es repetirà al mes de Juliol a la nostra localitat.

Foto de grup Banda Jove. Any 2017

Foto de grup Banda Jove. Any 2017

En agost i dins de la programació de les festes patronals, l’Entusiasta realitza el Concert de Festes La Volta al Món en 12 Partitures a la Plaça Major del poble, i al mes d’octubre es celebra el Concert de Retrobem la Nostra Música. Els actes de la setmana de la patrona de la música, es celebrem la darrera setmana del mes de novembre i el 2 de desembre es tanca els actes festius amb el Concert de Santa Cecília, on s’incorporen 5 nous/ves músics a la societat. Els actes de la banda finalitzen al mes de desembre amb les audicions dels alumnes de l’escola i amb el tradicional Concert de Nadal.

Concert de festes. Any 2017

Concert de festes. Any 2017

Els actes del 2018, comencen en el Concert de la Banda Jove titulat “Menuts/Des Músics” dirigit per Omar Sala. Al més de març es celebra a Simat de la Valldigna el 2n Concert del Dia de la Dona, novament organitzat per les bandes de Benifairó, Simat i Barx, i dirigit per la directora d’Alzira Olga Clarí. Pel que respecta a l’Entusiasta, la banda realitza el seu primer Concert Extraordinari amb el Tribute To John Williams, música i temes de pel·lícules del famós compositor, tot dirigit pel mestre titular Teo Aparicio-Barberán.

Al mes de juny, l´Entusiasta realitza el II Concert de Primavera. En juliol, i dins de la programació de les festes patronals, es celebra el Concert de Festes amb la participació de la soprano holandesa Astrid Crone, amb música de pel·lícules com (James Bond 007, Les Miserables, My fair Lady i New York, New York) entre d’altres, amb una espectacular i impressionant posada en escena d´il·luminació i so, essent un gran èxit de públic assistent. Al mes d´octubre se celebra, per primera vegada, el Concert Al voltant de la Música, l´Esperit d´un poble. 600 anys, Tots a una veu. Aquest concert  va ser subvencionat per la Generalitat Valenciana en commemoració dels 600 anys d´història de la institució valenciana. Al mes de Novembre se celebren els actes festius en honor a la patrona de la música, que finalitzen amb el Concert de Santa Cecília. Amb el Concert de Nadal celebrat a l´Auditori Municipal, finalitzen els actes d´aquest any.

Concert de festes. Any 2018

Concert de festes. Any 2018

 

Els actes de l´any 2019 comencen al mes de febrer, on la directiva de la banda decideix iniciar un nou cicle de director titular al front de la banda, la qual cosa suposa el fi de la tasca al capdavant de la societat de Teo Aparicio-Barberán.

Així, al mes de març, es celebra al Nou Auditori Municipal el I Concert de Primavera, en el qual la directiva de la banda ret un més que merescut homenatge a l´anterior director, i al mateix temps es celebra l’acte de presentació com a nou director de la SM l´Entusiasta de Carlos Sancho Cantús, natural de Tavernes de la Valldigna (1984), qui havia estat com a director titular de la SM Santa Cecilia de Fortaleny, durant els últims dos anys.

01 - CONCERT NOU DIRECTOR

Concert de presentació del nou director. Any 2019

Al mes de maig, es celebra el II Concert de Primavera al l´Auditori Municipal, que comptà amb la participació del quintet de metall Back to Brass.

02 - CONCERT BLACK TO BRASS

Concert del quintet de metall Back to Brass. Any 2019

Al mes de Juliol i dins de la programació de les festes patronals de la localitat benifaironera, es celebra el tradicional Concert de Festes que aquest any va sonar a vi, de la mà del Celler del Roure, celler de la localitat valenciana de Moixent, amb l’interpretació de la suite del compositor, present a l´acte, David Penadés-Fasanar, dedicat als seus sis vins d´aquest celler valencià.

03 - CONCERT FESTES

Concert de Festes. Any 2019

A l’octubre es celebra a l’auditori municipal, el concert de “Retrobem la Nostra Música”, acte organitzat per la directiva de la Societat, i que comptà amb la col·laboració de l’Ajuntament de la localitat i de la Diputació de València. La setmana del 15 al 24 de novembre, es cel·lebren els actes festius en honor a la patrona de la música, que tenen el seu punt àlgid en la cel·lebració del concert de Santa Cecília, que amb el lema “Noves músiques: Concert per a banda i DJ”, comptà amb la col·laboració de Pere Vicalet.

L’últim acte d’aquest any va ser el tradicional Concert de Nadal, on es varen interpretar obres típicament nadalenques, i on a més es va presentar de manera oficial la nova web de la societat musical www.smlentusiasta.com

Concert de Nadal 2019

Concert de Nadal. Any 2019

Pel que fa els actes de l´any 2020, la S.M. l´Entusiasta va formalitzar la inscripció per a participar al 135é Certamen Internacional de Bandes de música Ciutat de València. Al sorteig, que es va celebrar el 18 de febrer al Palau de la Música, va ser escollida junt a les bandes de Mislata, Godella, Mota de Cuervo (Cuenca) i la StadHarmonie Zürich (Süissa), per a participar el proper 18 de juliol, en la secció Primera, al Palau de les Arts de la capital del Túria. El mes següent l’acte es suspen fins l’any 2021 pel COVID.

El mes de març, l’estat espanyol, a causa de la pandèmia del Covid-19, va entrar en estat d´alarma i es varen suspendre totes les activitats previstes, fins a que el govern puguera garantir la seguretat de les mateixes. A poc a poc, desprès de l’estat d´alarma, les societats musicals intenten tornar a la “nova normalitat” i l’Entusiasta reprèn els assajos el dimecres 01 de juliol, amb totes les mesures obligades per part del Ministeri de Sanitat. Així, realitza el seu primer concert en la campanya de Concerts d´Intercanvis Musicals, el diumenge 26 de juliol a la pista de futbet, amb totes les mesures sanitàries tant pels músics com per al públic assistent.

02 - la banda (foto amb l´història)

En el mes d´octubre se celebra a la Plaça Pintor Sorolla el Concert Excel·lent: Música de bandes, creat per a subvencionar a les societats musicals en aquests dies difícils a causa de la pandèmia.

foto amb el text Concert Excel·lent 2020

Poc després de suspendre tots els actes de la patrona de la música Santa Cecília, es programa un concet per cordes. Els/les músics comencen a assajar per grups de cordes (clarinets, saxos, percussió, etc……) i finalment es duu a terme el Concert de Nadal el 03 de gener del present any 2021.

09

En l´any 2021, es suspenen tots els assajos del concert que la banda havia de realitzar el 14 de Març. Així mateix, es rep la notícia de la cancel·lació del 134º Certamen Internacional Ciutat de València 2021 previst per al mes de juliol, a causa de la pandèmia. A meitat del mes d’abril, es reprenen els assajos, amb totes les mesures d’higiene i seguretat, per tal de fer el Concert de Primavera el mes de Juny.

El mes de Juliol se celebra el Concert de Festes dins de la programació de les festes patronals organitzades per l’Ajuntament, i que comptà amb l’actuació del grup de rock The Lorian.

09

En el mes d’Octubre se cel·lebra el Concert de la Banda Jove, dirigida per Josep Casanova i emmarcat dins de la campanya d´Intercanvis Musicals, i també se celebra el Concert Excel·lent de la SM l’Entusiasta, tots dos actes se cel·lebren a l’Auditori Municipal.

02

La setmana del 20 al 27 de Novembre, se celebren els actes en honor a la patrona de la música. el dia 20 se celebra el Concert de Santa Cecília amb el tema “Viatges”, on la banda dona la seua adhesió a la campanya “Erre Que Erre” promoguda pel Consell Escolar Valencià que pretén no parar fins aconseguir la igualtat de les dones en la nostra societat. Al mateix concert, s´incorporen 4 nous músics a la societat.

 04

Malauradament i per segon any consecutiu, es suspenen tots els actes de la celebració dels Nadals, tant les audicions de l’alumnat de lEscola, com el Concert de Nadal de la banda previst per al dia 26 de desembre, una decisió pressa per la Directiva amb contacte i recomanació de les autoritats sanitàries, amb l’objectiu de previndre el Covid-19.

En l´any 2022, es reprenen els assajos en febrer i es realitza el  I Concert de Primavera el mes dábril.

hdr

El segon acte de l’any, se celebra en mes juny, el II Concert de Primavera.

02 foto text II CONCERT PRIMAVERAEn maig, la societat musical fa la seua inscripció al 45é Certamen de la Diputació de València, on poc desprès es rep la notícia de la seua participació, en la Segona Secció i amb la participació de les bandes de la SM de Pescadores de El Cabanyal i la ABM La Familiar de Benissanó. El citat Certamen tindrà lloc en la ciutat de Llíria al mes d´octubre. En el mes de Juliol, es celebra el Concert de Festes Folk a Banda, amb un repertori de musica tradicional i peces populars i contemporànies, amb la col·laboració especial dels cantants i músics M. José Fernández, Christian Penalba, Jonatan Penalba, Cristóbal Rentero i Pere Ródenas.

03 foto text CONCERT FESTES

En octubre se celebra el Concert Excel·lent que serveix de previ al 45é Certamen de la Diputació de València que es celebra el mateix mes a Llíria, on la S.M. l´Entusiasta obté el 1er Premi i Menció d´Honor en la Secció Segona, essent un acte molt celebrat tant pels/per les músics com pels/per les simpatitzants de la Societat.

CERTAMEN 14

En el mes de novembre se celebren els actes en honor a la patrona de la música, on se celebra el concert de Santa Cecilia dirigit pel director Carlos Sancho Cantus, on entra a formar part de la banda una nova xica, i també li s´ha ret un merescut homenatge al músic Emilio Ferrando Peris (clarinet), pel fet d´haver entrat a la banda l´any 1972 i complir 50 anys des què es va incorporar a la societat.

En desembre, se celebren les audicions de l´escola de música “Pepe Rafaela” i Concert de la Banda Jove, i poc després el concert de Nadal, amb el qual finalitzen els actes musicals d´aquesta any.

L´any 2023, els actes de la societat comencen amb la participació en Gener, en el 42é Certamen de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana, a la Segona Secció, junt a les bandes de de la Unió Musical Vallduxense de La Vall d´Uixò i l’Ateneu Musical de Cocentaina, on la S.M. l’Entusiasta obté el 1er Premi i Menció d´Honor. Aquest serà el darrer concert del director Carlos Sancho Cantus (2019-2023) al front de la banda, i ara comença un cicle de directors convidats, on els pròxims concerts dirigiran a la banda músics professionals formats a la nostra societat.

950_230116_educ_foto1_ivc_certamen_final

El primer concert de l´any se celebra el mes de març i és dirigit pel músic de la casa Emilio Ferrando Peris, format a S.M. l’Entusiasta en 1972. Actualment i, des de fa quinze anys, es catedràtic de clarinet al Conservatori Superior “Joaquin Rodrigo” de València. El citat concert portà com a lema Concert amb solidaritat amb el Poble Ucraïnès, on es varen interpretar diferents peces relacionades amb el país que està patint una cruel guerra amb les tropes russes.

El segon concert se celebra al mes d’Abril a l’església parroquial, anomenat Concert de Música Religiosa i és dirigit per Francisco José Alberola Gil, format a la societat l’any 1978. Actualment es trompeta solista i subdirector de la Banda Simfònica Municipal d´Albacete. Al mateix concert fa la seua estrena la Coral de l’Entusiasta, amb 21 components i dirigida pel també músic de la banda Josema Álvarez Serra.

El tercer concert anual se celebra al mes de maig, anomenat Concert de Grans Obertures i dirigit pel també músic de la casa Vicent Alberola Ferrando, format a la nostra banda l´any 1980 amb i´instrument de clarinet. Actualment és professor a la Universitat Alfonso X el Sabio i Escola Superior Esmar de València. És un artista de la marca Buffet Crampon i primer clarinet en la Mahler Chamber Orchestra. El citat director convidat també fou l’encarregat de dirigir a la societat musical al Concert de Festes del mes de juliol, dins de la programació de les festes patronals, anomenat Concert Música Americana i amb la participació del Cor l´Entusiasta.

En setembre se celebra el concert Excel·lent, dirigit per un nou director substitut Albert Gonzálvez Cardós, director d’orquestra i banda i fa uns mesos director del cors “Harmonie 1865 Chor” i “Jung Wien” de Viena. És membre fundador i director artístic del grup de càmera Ensemble Palau.

En octubre la S.M. l’Entusiasta es desplaça a Granada, concretament a la localitat de Pulianas, on realitza el mateix Concert Excel·lent, en un viatge subvencionat per la Diputació de València per haver aconseguit el 1er Premi i Menció d´Honor al 42 Certamen de Bandes de Música CV celebrat el passat mes de gener. El mateix viatge, és aprofitat per la “família entusiata” per fer una visita a la ciutat de Granada, la seua Alhambra i els Jardins del Generalife. Aquest director serà l´encarregat de dirigir a l´Entusiasta fins el Concert de Nadal.

Text de Benet Peris Fons, cronista col·laborador de la Societat