CONVOCATÒRIA NOUS/NOVES INTEGRANTS DE LA JOVE BANDA SIMFÒNICA 2019 DE LA FEDERACIÓ

Jove Banda Simfònica

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha obert la convocatòria per a aquelles persones interessades a inscriure’s al procés de selecció dels nous/ves integrants que conformaran la Jove Banda Simfònica 2019. En aquesta ocasió tornaran a oferir-se 112 places per a ocupar els diferents instruments de la formació.

En aquestes bases, a més es planteja la convocatòria per a la creació d’una Big band i un Ensemble de Música Contemporània com a subseccions de la Jove Banda Simfònica, per la qual cosa tots els aspectes que s’exposen en les següents bases són tant per a la Jove Banda Simfònica com per a les seues subseccions.

Reglament Jove Banda Simfònica FSMCV

Bases Jove Banda Simfónica FSMCV 2019

Presentació d’instàncies

Els interessats hauran de presentar degudament emplenat el model de sol·licitud adjunt, a més d’una fotocòpia de la titulació o certificat dels estudis que està cursant en el moment de presentar la instància.

Tota aquesta documentació s’haurà de remetre per correu electrònic a l’adreça bandafederal@fsmcv.org, fins al 16 de gener de 2019.

A les sol·licituds incompletes o que no aporten la documentació annexa se’ls donarà un termini de 5 dies per a resoldre les deficiències. Les remeses fora de termini no seran considerades.

Solicitud Jove Banda Simfònica FSMCV2019

Esta entrada està publicada en FSMCV. Marca com a favorit l'enllaç .